Home
Bệnh Phụ Khoa
Đặt thuốc phụ khoa nhưng không tan xử lý như thế nào?
BS.Huệ Liên

Đặt thuốc phụ khoa nhưng không tan xử lý như thế nào?